Meddelande

18 juni

VD Stefan Tell har beslutat att leta efter nya möjligheter utanför CarpoNovum.

 

Vi vill tacka Stefan för hans bidrag.

 

Som en följd av detta har Anders Grönberg återinförts som VD för CarpoNovum AB med verkan den 17 juni 2020.

C-REX klinisk studie i Stockholm försenades på grund av Covid-19

28 april

På grund av en aldrig tidigare skådad situation i Stockholmsregionen orsakad av Covid-19-utbrottet har den kliniska studien C-REX försenats tills vidare.

 

Studiens omfattning och avsikten att registrera två hundra patienter som genomgår kolon- och rektumresektioner i Stockholmsregionen förblir oförändrade.

C-REX CE-märkning förnyas till 2024

CarpoNovum har fått MDD-certifikat för att behålla sin CE-märkning av C-REX-enheter, giltiga till 26 maj 2024.

Stefan Tell tar över som ny VD för CarpoNovum

Stefan Tell, MBA tar över som ny VD för CarpoNovum från 1 januari 2020. Tidigare VD Anders Grönberg flyttar in i den nya rollen som chef för medicin och operation.

Ny klinisk studie i Shanghai med C-REX® LapAid®

18 juni

Efter framgångsrik klinisk studie i Xiamen har CarpoNovum startat en ny klinisk studie i Shanghai. För mer information, besök clinicaltrials.gov (NCT03404934).

Extra bolagsstämma

4 december

Extra bolagsstämma hölls den 4 december 2018. Vid stämman beslutades att styrelsen skulle bestå av fyra ledamöter.

 

Styrelsen bestod av följande: ordförande Thomas Enckell, styrelseledamöter Anders Grönberg, Henrik Thorlacius och Jonas Gulliksson.

Emission av aktier nr 14

Den pågående emissionen av aktier nr 14 förlängs 2 veckor fram till 21 december 2018.

Årsstämma 2018

Årsmöte CarpoNovum Aktieägare 2018 ägde rum den 24 maj 2018 i Lund. Oavsett hur många aktier de äger uppmanas alla aktieägare att delta i aktieägarmötet och prata med CarpoNovums vd och styrelse.

 

Vid mötet hedrades Jonas Gulliksson för sina insatser som styrelseordförande.

 

VD presenterade anmärkningsvärda händelser sedan förra året. Diskussioner genomfördes om den pågående kliniska studien Shanghai.

 

Årsstämman bemyndigade också styrelsen att besluta om frågan vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma.

 

Det beslutades att fram till slutet av nästa årsstämma kommer Anders Grönberg, Bengt Sjöholm, Jonas Gulliksson, Harald Castler, Anders Forkman, Denis Viet-Jacobsen och Lars Peter Harbing att väljas som ordinarie ledamöter.

NYHETSBREVET

Sign up for news and events

Med noll läckage i åtanke

CarpoNovum AB är ett svenskt företag som innoverar, tillverkar och levererar en ny generation kirurgiska instrument för kolorektal kirurgi.