LapAid®

För kirurgi på kolon- och övre rektum

RectoAid®

För låga främre resektioner och

ta-TME

Step 1

Använd LapAid® för att sätta LapAn på den proximala änden av den resecerade tarmen för att forma den proximal ”kragen”.

Step 1

Använd LapAid® för att sätta LapAn på den proximala änden av den resecerade tarmen för att forma den proximal ”kragen”.

Step 2

Använd LapAid® för att sätta LapAn på den distala änden av den resecerade tarmen för att forma den distala ”kragen”.

Step 2

Anslut RectoAid®-städet med dess fyra katetrar till LapAn på den proximala änden av den resecterade tarmen.

Step 3

Sätt fast Dual Male med sina fyra katetrar på distala LapAn.

Step 3

För in RectoAid® transanalt och anslut städet till RectoAid®.

Step 4

Anslut tarmändarna manuellt till Dual Male.

Step 4

Tryck ihop handtaget på RectoAid® för att ansluta tarmändarna.

 
NYHETSBREVET

Sign up for news and events

Med noll läckage i åtanke

CarpoNovum AB är ett svenskt företag som innoverar, tillverkar och levererar en ny generation kirurgiska instrument för kolorektal kirurgi.