2006

2007

2011

2018

2020

 
 
 
 
 
 
NYHETSBREVET

Sign up for news and events

Med noll läckage i åtanke

CarpoNovum AB är ett svenskt företag som innoverar, tillverkar och levererar en ny generation kirurgiska instrument för kolorektal kirurgi.